Menu

Opis kierunku

Instruktor terapii uzależnień to niezwykle odpowiedzialny, ale też satysfakcjonujący zawód. Efekty Twojej pracy i wykorzystania kompetencji będziesz dostrzegał w odmienionych losach tysięcy osób wyciągniętych z nałogu. Będziesz uczestniczył w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień oraz w procesie zdrowienia osób uzależnionych. Będziesz zajmował się także edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją stylu życia bez nałogów.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  dyplom Szkół Żak

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Instruktor terapii uzależnień

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia

 • Ośrodki i gabinety leczenia uzależnień

 • Poradnie psychoterapeutyczne

 • Stowarzyszenia i fundacje

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współczesnej rodziny

 • Podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki

 • Społeczne uwarunkowania i konsekwencje uzależnień

 • Strategie terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej

 • Trening kompetencji interpersonalnych

 • Typologia uzależnień od substancji i środków psychoaktywnych

 • Wprowadzenie do psychopatologii

 • Wybrane problemy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej

 • Wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych

 • Zarys psychologii ogólnej